Αλεξάνδρου Σβώλου 23 | 2310-276120 | info@angelline.gr

Δίδω την συγκατάθεσή μου στην εταιρεία ΣΥΣΤ.ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΓΓ.ΤΣΙΑΠΡΑΝΤΑ-ΝΙΚ.ΞΥΝΟΥ Ο.Ε. προκειμένου να επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα στο πλαίσιο της σωστής εξυπηρέτησης και φαρμακευτικής περίθαλψης. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται αφορούν πληροφορίες σχετικές με την υγεία, δηλαδή αποτελέσματα βιοχημικών ελέγχων ή ιατρικών εξετάσεων, ιατρικό ιστορικό, παθολογία ασθενούς και προσωπικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και συμβάλλουν στην κατάλληλη φαρμακευτική περίθαλψη ή/και κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να ανταποκριθούμε σωστά σε τυχόν απορίες ή ερωτήματα.Η διάρκεια τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι5 έτη ή νωρίτερα, στο αρχείο αποθήκευσης δεδομένων του εργαστηρίου μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Σβώλου 23

Πόλη: Θεσσαλονίκη

T.K: 54622

Τηλέφωνο: 2310-276120

email: info@angelline.gr

/angelline.gr

Χρήσιμες πληροφορίες

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει το σκοπό της επιστημονικής ενημέρωσης των επιστημόνων υγείας και του κοινού για τις νόμιμες παρασκευαστικές δυνατότητες εξατομικευμένης φαρμακοθεραπείας του γαληνικού εργαστηρίου του φαρμακείου μας.